"The Russian newspaper to your morning coffee"

курс русского языка для иностранцев (РКИ)

AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
Registration
Remind password

MethodYazarın


Doc. dr Yelena Begeneva (amazon.com)

rusgazeta@mail.ru

Первый урок. Труагро (First lesson. Troisgros)

Dersler hakkında daha fazla bilgi 

Курс - аудитория -  экзамен 

Yayınlar


 

http://www.facebook.com/elena.begeneva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости

  • Е.Бегенева получила благодарность за профессиональную разработку и проведение авторского дистанционного курса по применению ИКТ в образовательной практике
  • Cтатья Е.Бегеневой "Педагогический дизайн как альфа и омега виртуального урока"появилась в Википедии в рубрике ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. Положения, изложенные в этом тексте, легли в основу курса РКИ "Русская газета к утреннему кофе"
  • Преподавателям РКИ! "Монтаж аттракционов" С.Эйзенштейна в практике преподавания языка. 1 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4  (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Техника коллажирования текстовых, аудиовизуальных и динамических элементов базы знаний. 2 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2 (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Мегатекст как форма организации и траектория освоения учебного контента. 3 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3 (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Интерактивный тренинг как форма освоения смыслового компонента знания. 4 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3 (FREE!)

 Yazarın metodiği

Kursun bütün metodik prensipleri "tepkisel eğitim" anlamıyla birleşmektedir. Bu, konuşma dürtüsünü otomatik olarak kazandıran, sizin konuşma reaksiyonlarını  yönlendirme temelinde kurulmuş  dinamik eğitimdir. 

Yazar aşağıdaki maddeleri öngörmektedir:

Tek dilli sözlüğün kullanımı (sözlüksüz çalışmaya daha sonra geçilecektir)

  • Alıştırma çalışmalarının azami kurallara oturtulması
  • Konuşma becerilerinin otomatikleşinceye kadar geliştirilmesi.

Bu durumda sizin "kazanımlarınız" şunlardır: a) konuyu öğrenme temponuz hızlanacaktır, b) elde ettiğiniz becerilerin kalıcılık kazanacaktır ve c) halleri, çekimleri ve diğer dil zorluklarını düşünmeden (ana dilimizi konuşurken bunları hiç düşünmüyoruz, değil mi?), yabancı dilde serbest konuşmak için son derece önemli olan konuşma tepkileriniz kendiliğinden oluşacaktır.

Tepki, mantıktan vazgeçmeyi öngörmüyor, çünkü hızlı ve net beceri için önce analitik becerilerinizi etkinleştirmeniz gerekmektedir. 

Örneğin, eğitim sürecinden sıkıcı sözlük çalışmasını kaldırabilmek için size, potansiyel sözlük varlığınızı, bilmediğiniz sözcükleri, bildiklerinizle yapım ilişkisi üzerinde özdeşleştirerek veya yeni sözcüğün, bildiğiniz sözcüğün sözlük maddesine ait olup olduğunu kontrol ederek genişletebileceksiniz. Böylece siz söz varlığınızı, okumadan aldığınız zevki bozmadan ve zorlanmadan zenginleştireceksiniz       

Yazar, her birinin diğerinden farklı nitelikleri olan üç tür ders sunmaktadır.

Analitik okuma dersleri, hazırlıklı okumayı öngörmektedir. Bu dersin algoritması şöyledir: dinleme (etkin dikkatin geliştirilmesi) - sözlük çalışması (söz varlığının yapısal analizi) - sözlü kombinasyon (işlemsel hafızanın geliştirilmesi) - metin incelemesi (bağlamsal sanıların, sözlü tahminlerin, işlemsel hafızanın ve etkin dikkatin geliştirilmesi) - röprodüksiyon, yorum ve doğaçlamadan oluşan konuşma (cümle yapımı becerisinin, işlemsel hafızanın geliştirilmesi vb.).       

Görerek okuma dersleri adı altında yarı hazırlıklı okuma kastedilmektedir. Burada siz, metnin içeriğini genel olarak gözden geçirerek taramayı ve gerektiği takdirde metni incelemeyi (yani belirli konuda bilgiyi bulma) öğreneceksiniz.

Kendi başına okuma derslerinde hazırlıksız okumaya alıştırılıyorsunuz. Program ilerledikçe bu tür ders sayısı planlı bir şekilde çoğalacaktır.

Bilginiz arttıkça siz, doğal bir şekilde her konunun leksik "iskeletini" ve onun leksik "stereotipini" şekillendirmektesiniz, diğer bir deyişle, her konunun yedek söz varlığını (Fransız araştırmacıların kullandığı terim) ve sık kullanılan söz varlığını öğreneceksiniz. Yedek söz varlığı örneği olarak "Moda" konusu için "model" sözcüğü gösterilebilir.  "Model" sözcüğü çok sık kullanılan bir sözcük değildir, fakat, örneğin, pret-a-porter sergisini anlatırken bu sözcükten vazgeçemeyiz. Yedek ve sık kullanılan söz varlığı, konuşmanın leksik bütününü (alanını), yani her konunun sözlüğünü oluşturmaktadır. Bu alanı bilme, hem diyalogda daha serbest aktif bir rol oynamanıza hem de Rusça günlük yazıları zevkle okumanıza yardımcı olacaktır. En kısa sürede maksimum sonuç elde etmenize genel ağ sistemindeki eğitim yardımcı olacaktır. 


AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
© Е. И. Бегенева, 2010
Создание сайта Wilmark Design

Репродуцирование (воспроизведение) материалов сайта любым
способом без договора с автором запрещается.