"The Russian newspaper to your morning coffee"

курс русского языка для иностранцев (РКИ)

AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
Registration
Remind password

FAQ


Гид1. Jak przerabiać program?

Aby skutecznie i bezstresownie uczyć się zgodnie z programem, należy przestrzegać kilku nieskomplikowanych reguł.

  • Przy pierwszym przesłuchaniu tekstu nie trzeba koncentrować się na nieznanych wyrazach, lecz postarać się zrozumieć jego ogólny sens. Przy powtórnym przesłuchaniu zwracajcie uwagę na szczegóły i na informacje, o którą mowa w pytaniu.
  • Przy czytaniu tekstu nie zatrzymujcie się na poszukiwaniu znaczenia poszczególnych wyrazów (będzie to celem innych zadań). Należy czytać bez zatrzymania się do końca obejmując jego ogólną treść.
  • W trakcie wypełnienie zadań róbcie notatki w zeszycie: notujcie wyrazy w formie podstawowej (np. czasowniki w formie bezokolicznika itp.). Odpowiadajcie na pytania tylko ustnie!
  • Uczcie się na pamięć wszystkich wypisanych słów i wyrażeń.
  • Starajcie się Państwo powtórzyć z pamięci zanotowane końcówki zdań w zadaniu „Zakończ frazy".
  • W końcu przeczytajcie tekst ponownie i porównajcie o ile bardziej zrozumieliście jego treść, w porównaniu z pierwszą próbą. Opowiadając tekst starajcie się zachowywaćć naturalne tempo mowy.
  • Opisując obraz, należy nie mówić tylko o tym, co jest na obrazie, lecz wypowiadać domysły, przypuszczenia, jednym słowem wszystko, na czym się znacie w zakresie tego tematu.

          
Życzymy Państwu mocnej kawy, świeżych gazet i przyjemnego czytania!


AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
© Е. И. Бегенева, 2010
Создание сайта Wilmark Design

Репродуцирование (воспроизведение) материалов сайта любым
способом без договора с автором запрещается.