"The Russian newspaper to your morning coffee"

курс русского языка для иностранцев (РКИ)

AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
Registration
Remind password

I-versionWersja internetowa kursu

Wersja internetowa kursu

W odróżnieniu od podręczników elektronicznych (które mają postać stron książkowych na monitorze komputera) wersja internetowa tego kursu daje możliwość uczenia się języka poprzez trenowanie umiejętności szybkiego, automatycznego czytania, bez zbędnego teoretyzowania.

Proces nauczania będzie atrakcyjny, ponieważ jest podobny do gry video.  Uczestniczący stara się zebrać maksymalną ilość punktów, w najkrótszym czasie. Wielokrotne powtórzenie każdego zadania dla osiągnięcia najwyższego, 100% wyniku pozwala na zwiększenie tempa pracy i polepszenia jej jakości.  

Zobacz screeny!

ВОЙДИТЕ В 1 УРОК 2 МОДУЛЯ (НОВИНКА)!


Wersja internetowa pozwala na:
·    ustalanie indywidualnego trybu pracy,
·    elastyczne tempo trenowania,
·    planowe zwiększanie tempa uczenia się,
·    kontrolowanie wyników wykonywanych zadań,
·    w każdej lekcji ocenianie jakość własnej pracy,
·    testowanie i egzaminowanie samego siebie.

Tylko przy pomocy nauczania w systemie Internet będziecie Państwo mogli:
·    korzystać z leksykalnych audiowizualnych komentarzy do lekcji,
·    korygować swoją wymowę,
·    uczestniczyć w dialogach,
·    pracować z wideo materiałami dotyczącymi kursu.
          
Praca z komputerom pomoże Państwu pozbyć się bariery psychologicznej, która przeszkadza większości osób uczących się  języka obcego.


AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
© Е. И. Бегенева, 2010
Создание сайта Wilmark Design

Репродуцирование (воспроизведение) материалов сайта любым
способом без договора с автором запрещается.