"The Russian newspaper to your morning coffee"

курс русского языка для иностранцев (РКИ)

AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
Registration
Remind password
Kilka słów o kursie RU EN DE FR IT ES PL TR ZH AR

Tłumaczenie na język polski: doc. dr Siergiej Chwatow, Uniwersytet Warszawski

Kurs „Rosyjska gazeta do porannej kawy" stanowi trzecią część programu „Aktywizacja rosyjskiej mowy" i zakłada kształcenie trzech podstawowych rodzajów umiejętności - rozumienia ze słuchu, czytania i mówienia  (w mniejszym stopniu pisania). Na podstawie materiałów tego kursu możecie Państwo samodzielnie wykonywać prace pisemne, takie jak: opracowanie, streszczenie, dyktanando (notowanie ze słuchu) i inne. Autor programu stawia przed sobą dwa konkretne wyzwania.         


Struktura kursu   

  • 1
  • 2
МОДУЛИ
УРОКИ МОДУЛЯ
To take the free lesson, please:
register, remind password or login.
login password

Stanowią one 10 modułów naukowych.

Każdy z modułów zawiera 8-12 lekcji.

Autor

 

 

 

PhD. Dr. Elena Biegieniewa (amazon.com)

rusgazeta@mail.ru

Ważniejsze publikacje


 

http://www.facebook.com/elena.begeneva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости

  • Е.Бегенева получила благодарность за профессиональную разработку и проведение авторского дистанционного курса по применению ИКТ в образовательной практике
  • Cтатья Е.Бегеневой "Педагогический дизайн как альфа и омега виртуального урока"появилась в Википедии в рубрике ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. Положения, изложенные в этом тексте, легли в основу курса РКИ "Русская газета к утреннему кофе"
  • Преподавателям РКИ! "Монтаж аттракционов" С.Эйзенштейна в практике преподавания языка. 1 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4  (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Техника коллажирования текстовых, аудиовизуальных и динамических элементов базы знаний. 2 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2 (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Мегатекст как форма организации и траектория освоения учебного контента. 3 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3 (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Интерактивный тренинг как форма освоения смыслового компонента знания. 4 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3 (FREE!)

Wersja książkowa kursu

Wersja książkowa kursu

Moduł 1

Książka ma kształt zeszytu do ćwiczeń aby była możliwość robienia notatek w trakcie wypełnienia zadań z Internetu. W ten sposób podłącza się pamięć motoryczną.   

W wyniku tego pozostają "matryce pamięci" z lekcji (wyrazy, konstrukcje leksykalno-gramatyczne, kluczowe zdania tematu itp.), które należy od czasu do czasu powtarzać. Takie powtórzenie jest bardzo ważne, ponieważ od dawna wiadomo, że nauczanie języka stanowi problem nie tyle zapamiętywania, ile zachowywania w pamięci (idea M.Westa) przyswojonego materiału. 

КНИГА ВКЛЮЧЕНА В КАТАЛОГ ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Download


Wersja internetowa kursu

Wersja internetowa kursu

W odróżnieniu od podręczników elektronicznych (które mają postać stron książkowych na monitorze komputera) wersja internetowa tego kursu daje możliwość uczenia się języka poprzez trenowanie umiejętności szybkiego, automatycznego czytania, bez zbędnego teoretyzowania.

Proces nauczania będzie atrakcyjny, ponieważ jest podobny do gry video.  Uczestniczący stara się zebrać maksymalną ilość punktów, w najkrótszym czasie. Wielokrotne powtórzenie każdego zadania dla osiągnięcia najwyższego, 100% wyniku pozwala na zwiększenie tempa pracy i polepszenia jej jakości.  

Zobacz screeny!

ВОЙДИТЕ В 1 УРОК 2 МОДУЛЯ (НОВИНКА)!


AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
© Е. И. Бегенева, 2010
Создание сайта Wilmark Design

Репродуцирование (воспроизведение) материалов сайта любым
способом без договора с автором запрещается.